ALG VOORWAARDEN

pdf – Algemene voorwaarden VanSyl_nov2017
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij VanSyl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Wanneer u bij VanSyl koopt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3 VanSyl is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de webshop bekend gemaakt en treden veertien (14) dagen na bekend making in werking.
1.4 Oneffenheden en onregelmatigheden in het product benadrukken de authenticiteit van een met de hand gemaakt product. Evenals de kleine kleurverschillen en afmetingen per product afzonderlijk. Aan de kleuren en de afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 2 – Identiteit
VanSyl (onderdeel van MGYM BV)
Rompertcentrum 69
5233RH ‘s-Hertogenbosch
06 28 64 53 46
smonsieurvos@gmail.com
KvK: 50685015
BTW: 822879487B01
Artikel 3 – Het aanbod / de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van VanSyl zijn vrijblijvend.
3.2 Een overeenkomst  komt tot stand na acceptatie van de bevestiging per e-mail van VanSyl door u en/of na ontvangst van het totaal bedrag, vermeld in de bevestigings e-mail van VanSyl aan u.
3.3 VanSyl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd door VanSyl , deel ik u dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van u bestelling.
Artikel 4 – Prijs
4.1 Gedurende het in aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in het btw-tarief en wanneer dat volgens wettelijkevoorschriften noodzakelijk is.
4.2 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.3 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
4.4 Voor de bestellingen die wel door de brievenbus passen, is de frankering afhankelijk van het gewicht.
4.5 Voor producten die niet door de brievenbus passen gelden de tarieven van de pakketpost van TNT post plus verwerinkskosten. U kunt er dan voor kiezen, om deze met Track en Trace te verzenden (ca. 2,00 euro extra)
4.6 Voor zendingen buiten Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het desbetreffende land.
Artikel 5 – Betaling
5.1 Alle bestellingen gaan op basis van vooruitbetaling.
5.2 Na een bestelling ontvangt u binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail met daarin vermeld; de totale kosten, inclusief de verzendkosten, het bankrekeningnummer en ordernummer.
5.4  Indien u geen bevestigings e-mail ontvangt, neem dan contact op met VanSyl. Een mogelijkheid is dat de bevestiging e-mail van VanSyl in u mailbox voor spam wordt aangezien.
5.4 Betaling geschiedt middels overschrijving, onder vermelding van het ordernummer.
5.5 Betaling graag binnen drie (3) werkdagen, na ontvangst van de bevestiging per e-mail van VanSyl.
5.6 Indien de betaling, na de bevestigings e-mail, binnen zeven (7) werkdagen niet is ontvangen dan beschouwt VanSyl de bestelling als vervallen.
Artikel 6 – Levering en uitvoering
6.1 U heeft de mogelijk de bestelling op te halen bij VanSyl of naar u te laten verzenden door VanSyl (verzendkosten zijn voor eigen rekening).
6.2 De bestelling wordt gemaakt en binnen vier (4) werkdagen naar het opgegeven afleveradres verzonden, nadat de betaling is ontvangen. Mocht hiervan om bepaalde redenen van worden afgeweken dan wordt dit aan u bericht per e-mail.
6.3 Zodra de bestelling wordt verzonden ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
6.4 Wanneer producten van uw bestelling tijdig niet voorradig zijn, of gedeeltelijk voorradig, dan zal VanSyl u hier eerst over berichten, alvorens de bestelling uit te voeren.
6.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst.
6.6 Het product dient uiterlijk dertig (30) dagen na bestelling bij u geleverd te zijn, tenzij er sprake is van overmacht door een derde partij als TNT post. Wanneer dit niet gebeurt, kan u de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als er een andere leveringstermijn is afgesproken.
Artikel 7 – Retourneren
7.1 Bestellingen in opdracht gemaakt, worden niet retour genomen.
7.2 U heeft een bedenktijd van zeven (7) werkdagen na verzending. In die 7 dagen kunt u, na contact met VanSyl, zonder opgaaf van reden het ongebruikte product retourneren. Stuurt u in dit geval, uiterlijk de 7e dag een e-mail naar VanSyl met de mededelingen dat u het product wilt retourneren, inclusief vermelding van het bankrekening- nummer waarop het betaalde aankoopbedrag teruggestort moet worden, met de naam en woonplaats van de bankrekeninghouder. VanSyl zal  binnen zeven (7) werkdagen nadat het product in goede staat (onbeschadigd, niet kapot of vuil) retour ontvangen is, het betaalde aankoopbedrag met inhouding van de verzendkosten, rechtstreeks op het gewenste bankrekeningnummer terugstorten.
De retourneringregeling valt onder de Wet Verkoop Op Afstand. Dit houdt in dat u het product binnen een (1) week ongebruikt kunt retourneren. De verzendkosten zijn voor rekening voor u.
Artikel 8 –  Aansprakelijkheid en garantie
8.1 Gebruik van de producten zijn geheel voor eigen risico. VanSyl is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of slecht functioneren, van welke aard ook. Bij gebruik van de producten bij kinderen adviseert VanSyl deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken en de producten regelmatig te controleren.
8.2 VanSyl is niet aansprakelijk in geval van verlies, schade of diefstal tijdens verzenden en/of niet levering van de spullen door TNT post of derden. Verzending geschiedt op eigen risico. Vanzelfsprekend zal VanSyl haar uiterste best doen om zoekgeraakte zendingen te traceren.
8.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de adresgegevens en gewenst afleveradres. Het niet correct invullen van de gegevens en het daarvoor niet aankomen van een bestelling behoort niet tot de verantwoordelijkheid van VanSyl.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van VanSyl naar de koper toe is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het verschuldigde factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de overeenkomst aan VanSyl is verschuldigd.
8.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van Internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen VanSyl en u, dan wel tussen VanSyl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VanSyl, is VanSyl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door VanSyl.
Artikel 9 – Privacy
9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en/of overeenkomst, om deze zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Na een correcte afhandeling van uw bestelling worden uw persoonlijke gegevens vernietigd.
9.2 VanSyl zal u persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor het afhandelen van uw bestelling.
9.3 VanSyl is niet verantwoordelijk voor de privacy police  voor websites die gelinkt zijn aan VanSyl en voor het privacy beleid van derden. Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid van VanSyl dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen metVanSyl.
Artikel 10 – Klachtenregeling / Geschillen
10.1 Op alle rechten, verplichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
10.3 Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met VanSyl.
Artikel 11 – Website
11.1 U dient er rekening mee te houden dat onder andere door de instellingen en de beeldkwaliteit van uw monitor de kleur van de producten op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.
11.2 Alle foto’s en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.3 VanSyl behoudt zich ten allen tijde het recht voor om prijzen, beeld -en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere gedane aankopen.
11.4 Alle op de in de webshop aangeboden informatie, waaronder logo’s, tekst, foto’s en grafisch materiaal zijn eigendom van VanSyl. Alle op de in de webshop aangeboden producten zijn en blijven intellectueel eigendom van VanSyl. Niets van deze site mag zonder toestemming van VanSyl worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van VanSyl.
versie: november 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s